Om

Det skal lønne seg å betale for kvalitet

Profesjonelt renholdsutstyr utgjør stor forskjell

Vårt renholdsutstyr forenkler arbeidet, gjør det mer effektivt og er tilpasset de forskjellige renholdsoppgavene. Det er viktig både for oss som arbeider med renhold, og for dere som kunder.


    Ved renhold av gulv bruker vi to forskjellige typer mopper, halvsyntetiske garnmopper og micromopper. I lokaler med store flater benytter vi oss av maskiner.

    Til tak og vegger bruker vi teleskopstenger med micromopper eller forvaskere med pels, avhengig av hvilke overflater det er.

    Microklutene vi bruker er av forskjellig tykkelse og kvalitet, tilpasset de forskjellige renholdsoppgavene. Fargekoder gjør det mulig å skille klutene fra hverandre i de forskjellige renholdssonene.

    Vi har renholdsmidler som er effektive og som dekker alle typer renholdsoppdrag.

    Til vindusvask benytter vi profesjonelt vinduspusserutstyr fra egen leverandør.


Våre renholdere får alltid opplæring ved oppstart og tilegner seg raskt kunnskap ved å jobbe i team med de andre. Siden vi utfører alle typer renholdsoppgaver har vi bred erfaring innenfor de fleste områder, og våre renholdsmetoder er basert på kurs fra Teknologisk Institutt

Guttas Renhold As skal være såpass ærlige å innrømme at vi ikke er blant de aller billigste renholdsbedriftene som er å finne på markedet.

Det har vi heller ingen ønsker om å være.

Siden renholdstjenestene vi leverer er et resultat av vår arbeidsinnsats, mener vi at prisen alene ikke bør være avgjørende.

Jo lavere pris, jo mindre tid til å utføre renholdet og desto dårligere resultat. Renholdet skal utføres raskt og effektivt, men ikke så raskt at det går utover kvaliteten.

Selv om vi ikke er blant de aller billigste, betyr det ikke at vi har høye priser.

Du finner oss omtrent midt på skalaen.


Ta kontakt for pristilbud. Vi er stolte av å kunne tilby renholdstjenester med kvalitet til konkurransedyktige priser

Vår leverantør av kjemikalier og maskiner.


 Ren Såpeindustri AS er et familieeid aksjeselskap stiftet i 1968 som personlig selskap.

I 1984 ble firmaet et AS.


Vårt basisgrunnlag er produksjon av renholds kjemi til offentlig sektor, bilvask, togvask, industri og offshore. Vi produserer og utvikler også kjemiske produkter for andre aktører i markedet, gjerne under deres egne navn.


Vårt firma har et bredt sortiment, alt innen mykpapir, absorbenter, oljer, spesialkjemi, renholdsmaskiner og renholds utstyr.


Ren. S. har tilholdssted i Fredrikstad, hvor vi har ca. 5000 m2.


Vi har høyeste kreditrate i Dune & Bradstreet Norge AS kredittratesystem, AAA, og har derfor en meget god økonomi. Ren S. er også med i Grønt punkt, El.retur og godkjent for Svanen produkter


Ren. S. har vært en utklekningsanstalt for opplæring av renholdsoperatører, og har eget opplæringssenter og show rom.


Ren Såpeindustri AS håper med dette å være den riktige samarbeidspartneren.

Miljøpolicy for Guttas Renhold As   

       

  • Vi skal arbeide med å granske, utvikle og stadig forbedre vår miljøarbeidet gjennom å ha et vel fungerende miljøledningssystem.
  • Vi skal føle tilpasset miljølover og forskrifter liksom øvrige miljø krav som stilles på vår virksomhet.
  • Vi skal ha et kretsløpstenkende og miljøtenkende verktøy som gjennomsyrer den daglige virksomheten.
  • Vi skal arbeide aktiv med å minske vår energiforbruk samt streve etter å anvende fornyelsesbare energikilder.
  • Vi skal ved valg av leverandører og produkter velge den mest miljøtilpassede alternativene.
  • Vi skal minske mengden avfall, og i en miljømessig ånd øke innsatsen for kildesortering.
  • Vi skal så langt som mulig minske våre miljøforurensende reiser og transporter.
  • Vi skal kontinuerlig utvikle personalet slik at alle i bedriften blir mer miljøbevisst og kan arbeid for sammenfallene mål.
  • Vi skal minske vår kjemikalieforbruk og anvende de mest miljøvennlige alternativene.
  • Vi kommuniserer jevnt og åpent miljøarbeidets resultater.           

 

Personalpolicy


Vår hensikt med personalpolicy er å gjenkjenne de tilnærmingsmåter og vurderinger som skal mynte vårt adferd i organisasjonen.   

Supplering til personalpolicy er Sjef-kompetanse-lønn og arbeidsmiljøpolicy, behandlingsplan og handlingsplan om etnisk mangfold.


MÅL


Guttas renhold skal i samarbeid arbeide for og nå oppsatte mål, utvikle virksomheten i enighet med brukere og kundens behov, samt tilgodese høyt stilte krav på kvalitet og effektivitet.


Tilnærmingsmåte   


Vår fremste tilgang er medarbeideres kompetanse. Vår overbevisning er at samtlige ansatte vill gjøre et godt arbeide og at vi utvikles igjennom at vær og ens separate forutsetning tas til følge.


 Medarbeiderskap 


For at vi skal vare en konkurransekraftig organisasjon trengs samtlige innsatts. Medarbeiderskapet har sitt utgangspunkt i individet og skal kjennetegnes ved ansvar, engasjement, åpenhet, lojalitet, initiativ og fleksibilitet.

 

  Lønn

 

Lønnsfastsettelsen skal stimulere til gode arbeidsinnsatser, engasjement, utvikling og arbeids tilfredstillelse son at virksomheten stadig forbedres. Lønns profilen skal vare slik at vi kan rekruttere og beholde kompetanse medarbeidere.


  Arbeidsmiljø


Guttas renhold skal være en lik arbeidsplass der vi trives, har det bra og utvikles. Vi skal se arbeidsmiljøarbeidet som en mulighet til å skape et godt arbeidsforhold.Organisasjonsnr: 917 215 413

+47 908 08 616

mail@guttasrenhold.eu